Nogmaals van harte welkom!

Mijn levensloop in het kort:

Ik ben geboren in Den Haag op 3 mei 1945 en daar ook opgegroeid. Na een onderbreking voor studie en werk woon ik er alweer ruim veertig jaar met plezier. Ik ben docente Nederlands geweest in de jaren '70, heb voor Oxfam-Novib vrijwilligers ondersteund in de jaren '80, runde in de jaren '90 met een collega samen een yogastudio en heb in de jaren '00 als schrijfcoach gewerkt voor het project 'Haagse Herinneringen'. Ben redactrice en bestuurder geweest van het internetmagazine Meander en heb een aantal afleveringen geschreven van de Meanderreeks 'Klassiekers'.

Schrijven heb ik van jongs af aan gedaan, maar pas rond mijn vijftigste ben ik het dichten serieus aan gaan pakken. De dichterswerkgroep  Divers en de Poëziewerkplaats in Delft zijn daarbij een welkome steun.

Ik ben werkend lid van de Haagse Kunstkring en lever af en toe een bijdrage aan het wekelijkse literaire radioprogramma 'Het Woordenrijk' op Den Haag FM.      

Mijn gedichten zijn behalve in tijdschriften, poëziekalenders, coproducties, bibliofiele uitgaven en bloemlezingen gepubliceerd in de bundels 'Zeilschip Zondag', 'Verloop / Verlauf' en 'Vleugels van cement'.

Een aantal gedichten viel in de prijzen (Nacht van het Sonnet, Stad Oostende, v/h Turing Nationale Gedichtenwedstrijd e.a.) en een aantal is vertaald in het Duits, Engels, Frans en Turks.